Sıkça Sorulan Sorular

Marka ve marka tescili, Patent / Faydalı Model, Tasarım ve Yeni Bitki Türleri hakkında sıkça sorulan tüm soruları ve açıklayıcı cevaplarını sizin için burada topladık.

Patent / Faydalı Model

Patent belgesi başvurudan itibaren 20 yıl koruma sağlamaktadır.

Faydalı model belgesi başvurudan itibaren 10 yıl koruma sağlamaktadır.

Patent alabilmek için buluşun yenilik, buluş basamağı ve sanayie uygulanabilirlik kriterlerine sahip olduğunun patent ofisi nezdinde yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda tespit edilmesi gerekmektedir.

Faydalı model belgesi alabilmek için buluşun yenilik ve sanayie uygulanabilirlik kriterlerine sahip olduğunun patent ofisi nezdinde yapılan araştırma sonucunda tespit edilmesi gerekmektedir.

Patent ve faydalı model belgesi hak sahibinin gayri menkulü gibi satış sonucunda devredilebilir, söz konusu devrin hüküm doğurması için patent siciline kaydı zorunludur.

Tasarım

Tasarım tescili alabilmek için yenilik kriterine sahip olduğunun patent ofisi nezdinde yapılan araştırma sonucunda tespit edilmesi ve başvuru yayınından itibaren 3 ay içinde yapılabilecek itirazlar sonucu tasarımın resmi ofis tarafından reddedilmemesi gerekmektedir.

Tasarım tesciline konu olan ürün aynı zamanda teknik özellikleri sebebi ile patent ya da faydalı modele, ürünün satışında kullanılan isim ya da logo sebebi ile marka tesciline konu olabilir. Bu korum türlerinin yanında eser niteliğinde sayılabilecek ürünler, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre doğal olarak da korunabilmektedir.

Tasarım tescili başvurudan itibaren 25 yıl koruma sağlar.

Tasarım tescilleri, başvuru tarihinden hesaplanarak 5 yılda bir yenilenmelidir.

Tasarımınızın yeni olması için daha önce ulaşılabilir kaynaklarda tasarımın aynısı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerine ulaşılamaması gerekmektedir. Dolayısı ile ürününüzü piyasaya sürmeden önce tasarım tescili yapılması önem arz eder.

Patent ve faydalı model belgesi için hak sahibin, yapacağı sözleşme ile bir başka kişi yada firmaya, belirli bir süre için kullanım hakkı verebilir. Kullanım hakkı için yapılan sözleşmeye «lisans sözleşmesi» adı verilir. Lisans sözleşmesinin hüküm doğurması için patent siciline kaydı zorunludur.

Türkiye’de patent başvuruları yaklaşık 5-6 yıl içinde sonuçlanmaktadır.

Türkiye’de patent başvuruları yaklaşık 5-6 yıl içinde sonuçlanmaktadır.

Başvurudan itibaren koruma süresi başlamaktadır ancak hakların ihlal edilmesi durumunda açılacak davalarda belgelendirme sürecinin sonuçlanması beklenmektedir.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 10 Ocak 2017 öncesinde yapılan başvurular 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uygulamalarına göre sonuçlandırılmaktadır.

Marka

Marka tescili yenileme yapıldığı sürece, süresiz koruma sağlar.

Koruma ülkeseldir. Alınan marka tescili yalnızca başvurunun yapıldığı ülkede geçerli olur.

Marka tescili başvurudan itibaren 10 yılda bir yenilenir.

Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir. Bir başka deyişle belirtilen kullanım gereklilikleri yerine getirilmediği takdirde, tescilli marka aleyhine “kullanmama sebebiyle” iptal davası açabilmesi öngörülmüştür.

Resmi Marka Bülteni’nde yapılan ilandan itibaren 2 aydır.

Yeni Bitki Türleri

Başvuru Tarım ve Orman Bakanlığı’na yapılır.

Yeni bitki türü tescil belgesi alabilmek için farklılık, yeknesaklık, durulmuşluk kriterlerine sahip olduğunun Bakanlık nezdinde yapılan incelemeler sonucunda tespit edilmesi gerekmektedir.

Yeni bitki türünün tescil edildiği tarihten itibaren yirmi beş yıldır. Bu süre ağaç, asma ve patates için otuz yıldır.

Tescilden itibaren koruma süresi bitimine kadar her yıl yenileme yapılmalıdır.

ÜST